Zielony Square

I miejsce w konkursie ogłoszonym przez TBS Warszawa Północ na projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Korzona w Warszawie.

Projektowany budynek zlokalizowany został od strony ul. Korzona jako kontynuacja zabudowy pierzejowej. Budynek nawiązuje bezpośrednio do linii zabudowy wyznaczonej przez obiekt sąsiadujący z terenem opracowania – budynek mieszkalny przy ul. Złotopolskiej.

Powierzchnia działki : 2093 m2
Powierzchnia zabudowy: 845  m2
Powierzchnia użytkowa:  2851,75  m2

Projekt budowlany: 2015

+ + + + + + + +
<