Siewierz Jeziorna

Siewierz Jeziorna – Inwestycja obejmująca obszar 120 hektarów. Projekt powstał we współpracy z pracownią "MAU". Pierwsze w Polsce tak duże przedsięwzięcie oparte na założeniach nowego urbanizmu i zrównoważonego rozwoju, z dużym naciskiem na aspekty ekologiczne.
Obecnie w trakcie realizacji jest I-szy etap kwartału 6U/M.

Dane podstawowe:
Powierzchnia całego założenia: 120ha
Powierchnia kwartału 6 U/M: 1,98ha
Pow. działek (6 U/M): 15387 m2
Pow. ulic i ciągów pieszych (6 U/M): 3104 m2
Pow. zieleni (6 U/M): 1249 m2
Pow. inne (6 U/M): 63 m2

Powierzchnie użytkowe zabudowy:
Zabudowa wolnostojąca: 397 m2
Zabudowa bliźniacza: 1052 m2
Zabudowa szeregowa: 3398 m2
Zabudowa wielorodzinna: 7280 m2
Suma: 12127 m2

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<