projekt budynku byłej Cechowni w Czeladzi

Miasto Czeladź odzyska niebawem przepiękny obiekt - budynek Cechowni zlokalizowany na terenie kompleksu zabudowy dawnej kopalni „ SATURN „przy ul. Dehnelów (zwanej niegdyś - domem zbornym i łaźniami). Ten wyjątkowy . wybudowany na przełomie lat 1907 i 1911 obiekt należy obecnie do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki „KWK Saturn Ruch I”.

Dzięki decyzjom władz miasta Czeladzi  zrujnowany dziś zabytek nie tylko odzyska piękny wygląd ale też stworzy kolejne  przyjazne mieszkańcom miejsce promujące rozwój kultury i tradycji ,.stające się kolejną , chlubną wizytówką miasta .

Główną ideą przyjętą przez naszą pracownie projektową jest odtworzenie historycznych elementów budynku , nawiązanie do kopalnianego charakteru obiektu i dziedzictwa kulturowego Zagłębia oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno – rekreacyjnej. Każda z części oraz stref funkcjonalnych ,a także zagospodarowanie terenu ,będą miały nawiązania do industrialnego charakteru w postaci kształtów – powtarzalny motyw bryły węgla, kolorów – ceglasty, czarny oraz materiałów cegła, stal, żelbet.
Budynek został podzielony na dwie strefy funkcjonalne: administracyjno-biurową -w frontowej części obiektu oraz biblioteczną.- usytuowaną w skrzydle budynku.

W części muzealnej oprócz rozwiązań standardowych jak sale wystawiennicze z wystawami stałymi i czasowymi oraz edukacyjne ,zastosowano, ,nowoczesne, niestandardowe rozwiązania .Sala wystawienniczo- konferencyjna  zamknięta w formie bryły węgla „ zawiśnie nad przestrzenią muzealną . Elementem ekspozycji muzealnej będzie także szatnia łańcuszkowa .
W części bibliotecznej motyw bryły węgla zdeterminował zarówno użyte materiały jak i kształt obiektu. Tu stara , odtworzona część budynku otoczona została przez przejrzystą , czarną formę  – przywołującą fragment surowej bryły węgla .W projekcie części bibliotecznej łamie się konwencjonalne wyobrażenie biblioteki . Tu czytelnik lub uczestnik lekcji bibliotecznej może skorzystać z wygodnych antresoli z siatek hamakowych z widokiem na niebo , przytulnych kącików do czytania. lub wygodnie poleżeć na miękkiej , specjalnie ukształtowanej podłodze..

Kolejną atrakcją dla zwiedzających jest obejrzenie panoramy miasta Czeladzi przez szklane tarcze zegara na szczycie wieży budynku.
Od strony zachodniej zlokalizowano plac zabaw dla dzieci z wagonikami oraz licznymi nawiązaniami do głównej idei projektu – kopalni. Została stworzona także niespodzianka w postaci kopalnianego „przodka” kryjącego w sobie wiele atrakcji, m.in. ściankę wspinaczkową, czy hamaki. Przewidziana są tu także miejsca do odpoczynku dla seniorów .

Powierzchnia terenu w zakresie opracowania: 12074,03 m2
Powierzchnia istniejącej nawierzchni z kostki betonowej 711,06 m2
Powierzchnia zabudowy: 2435,52 m2
Powierzchnia projektowanych parkingów i drogi 2691,43 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 4352,81 m2
Powierzchnia użytkowa - 2159,45 m2
Kubatura brutto - 22 250, 68 m3
Wysokość budynku
do kalenicy - 15,65 m
do szczytu wieży - 26,18 m
Szerokość elewacji frontowej - 92,17m
Ilość kondygnacji - 2 + piwnica pod częścią biblioteczną

+ + + + +
<