Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Projekt przebudowy MBP w Sosnowcu.

Powierzchnia placu miejskiego: 1194,00 m2
Powierzchnia chodników: 1271,00 m2
Powierzchnia dróg: 337,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 1006,00 m2
Powierzchnia użytkowa: 6221,23 m2
Powierzchnia zabudowy: 2450,00 m2
Kubatura brutto: 26942,69 m3
Ilość kondygnacji: 4

Zakres projektu obejmował termomodernizację, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę oraz kompleksową zmianę zagospodarowania terenu. Biblioteka została unowocześniona nie tylko pod względem architektonicznym, ale również technologicznym. Dzięki poszerzeniu swojej funkcjonalności o aulę wielofunkcyjną, kino letnie oraz nowe elementy multimedialne może zainteresować większą ilość osób.

Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy: 2015

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
<