Arkadiusz Miśkiewicz

Właścicielem biura jest architekt Arkadiusz Miśkiewicz

Wykształcenie:
Tytuł magistra inżyniera architekta uzyskany w 1995 roku po ukończeniu  Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Doświadczenie zawodowe:

1993   ATELIER LOEGLER I PARTNERZY
1993-1995 Studio Projektowe - GOTTWALD
1995-1997 STABIL SP. z o.o. - pracownia projektowa
1997-2003 Wojciech Wojciechowski Architekt – pracownia projektowa
od 1998 Pracownia Projektowa „AiM” Arkadiusz Miśkiewicz

Uprawnienia zawodowe :

2001 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej nr 704/01
wpis na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem SL-0580

<